מייק אובר

לפני כך וכך זמן לורי שטטמאור, שעובדת איתי, החליטה שהיא רוצה לעשות לי מייק אובר. הסכמתי, בתנאי שזה יתועד. אז אסף שגיא צילם. ערכנו ביחד. והנה התוצאה. במילותיו של האותר יודה ברקן – אנחנו עוד נחזור אליו.